Vælg en side

Undgå at blive snydt af en høj anker-pris

Når du bliver udsat for et tilbud vil du som regl have en idé om hvorvidt det er godt eller dårligt. Vi ved også, at det at købe kan opleves som en smerte for hjernen, hvis prisen er for høj.

Men hvordan vurderer vi i virkeligheden priser? Svaret er Anker-effekten.

Vi har en nogenlunde idé om hvad et produkt skal koste og hvis vi oplever tilbud, som bevæger sig for langt for vores anker, vil vi afvise det. Nogle ankre er fluktuerende mens andre er mere stationære.

Benzinpriser er et eksempel på et fluktuerende anker. Hvis vi ser en diselpris på 8 kr/l tænker vi muligvis, at det er et godt tilbud, mens en pris på 10 kr/l i øjeblikket ikke ville være en god handel. Som nævnt er dette anker fluktuerende og kan erstattes af et nyt.

En overgang var benzinpriserne oppe på 13-14 kr/l, hvilket er langt over hvad vi i dag ville betale. Fordi vi kan tilpasse vores anker blev 13-14 kr/l det nye normale og så vurderede vi gode eller dårlige tilbud herudfra. Pt. er prisen igen omkring 10,5 kr/l for benzin og vi har derfor nedjusteret vores anker.

Over- og undervurderinger grundet anker-effekten

Anke-effekten betyder også, at vi (uden vi ved det) kan komme til at over/under-vurdere et givent tilbud eller spørgsmål.

Prøv at besvare følgende 4 spørgsmål. (Gæt så godt du kan)

– Er Danmarks areal større eller mindre end 100.000 km²?
– Hvor stort er Danmarks areal?

– Blev Victor Borge mere eller mindre end 50 år gammel?
– Hvor gammel blev Victor Borge?

Når vi skal vurdere sådanne spørgsmål tager vi udgangspunkt i det vi umidelbart ved om et emne, hvis ikke vi på forhånd kender svaret.

I spørgsmålet om Danmarks areal kan du måske svare på om det er større eller mindre end 100.000 k, men du har nok ikke noget bud på, hvor stort det virkeligt er. Derfor tager du udgangspunkt i de 100.000 km² og op eller nedjustere dit gæt herfra. Når du ikke tør bevæge dig længere væk fra det oprindelige anker har du dit gæt. I tilfældet med Danmark areal er svaret 43.094 km² (i følge Google). Hvis du har forsøgt at besvare spørgsmålet har du sandsynligvis gættet for højt.

Det samme gør sig gældende med Victor Borges alder. I dette tilfælde er ankeret lavere end den egentlige alder og dit svar vil sandsynligvis være for lavt.

Du indretter altså dine gæt ud fra den sparsomme information du har tilrådighed. I ovenstående tilfælde var den tilgængelige information langt fra virkeligheden og derfor kom du på glatis uden du var bevidst om det.

De samme mekanismer gør sig gældende, ved køb af hus. Ankeret her er selvfølgelig udbudsprisen. Det er ud fra denne pris at forhandlingerne starter. Hvis den er sat højt kan der være fare for, at du ikke har mulighed for at bevæge dig langt nok væk fra det oprindelige anker. Derfor kan du komme til at betale for meget for ejendommen, hvis din forhandling stopper før den burde.

Derfor bør du afvise at indgå i forhandlinger, hvor du mener at startprisen er for høj (til modpartens fordel). Der vil nemlig være alt for stor sandsynlighed for, at forhandlingsresultatet vil ende til modpartens fordel.

Forøvrigt blev Victor Borge 91 år.

Tak fordi du læste med!

 

Pin It on Pinterest

Share This